WYNIKI NABORU NR 6/2020

WYNIKI NABORU NR 6/2020 –
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO/ PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

Przedsięwzięcie 2.2.2. Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 6/2020.

Nabór wniosków trwał od 22-10-2020 do 05-11-2020.

Do Biura LGD złożono 4 wnioski o przyznanie pomocy.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 258 000,00 zł.

Dokumentacja z przeprowadzonych naborów przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie zostanie przeprowadzona dalsza weryfikacja.

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków:

Lista operacji wybranych w naborze nr 6/2020:

Lista operacji zgodnych z LSR w naborze 6/2020:

Protokoły z posiedzenia Rady LGD:

image_pdfDrukuj