WYNIKI NABORU NR 3/2020

WYNIKI NABORU NR 3/2020 –
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO/ ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

Przedsięwzięcie 2.1.3. Budowa lub budowa wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 3/2020.

Nabór wniosków trwał od 22-10-2020 do 05-11-2020.

Do Biura LGD złożono 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 155 072,00 zł.

Dokumentacja z przeprowadzonych naborów przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie zostanie przeprowadzona dalsza weryfikacja.

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków:

Lista operacji wybranych w naborze nr 3/2020:

Lista operacji zgodnych z LSR w naborze 3/2020:

Protokoły z posiedzenia Rady LGD:

image_pdfDrukuj