ŚRODKI FINANSOWE Z LGD SZANSĄ NA ROZWÓJ GMIN!

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem i Gościbią” tworzą dwie gminy: Myślenice oraz Sułkowice. Priorytetami działań LGD są m.in.: rozwój przedsiębiorczości, poprawa atrakcyjności tego obszaru pod względem turystyki oraz rekreacji, czy też inwestowanie w sferę społeczną.
LGD „Między Dalinem i Gościbią” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Stowarzyszenie w trakcie trwania okresu aplikacyjnego 2014-2020 swoją misję realizuje między innymi poprzez ogłaszanie naborów wniosków na realizację konkretnych operacji. Wnioskodawcy mogą pozyskać dotacje z zakresu projektów społecznych oraz gospodarczych.

Dzięki już zorganizowanym naborom wniosków udało się wesprzeć ponad 30 przedsiębiorców- którzy podjęli działalność gospodarczą oraz rozwinęli już istniejące firmy. Kwota dofinansowania wynosi łącznie około 3 000 000, 00 zł.
Wiele instytucji i stowarzyszeń pozyskało środki na doposażenie swoich organizacji; zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych; budowę placów zabaw i siłowni plenerowych, stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku; organizację czasu wolnego mieszkańców obszaru LGD „MDiG”; wydanie publikacji promujących obszaru obu Gmin; renowację lokalnych zabytków. Łącznie na projekty z zakresu społecznego przeznaczono około 2 500 000, 00 zł

W bieżącym roku LGD „MDiG” przeprowadziło nabory na tzw. „projekty duże” z zakresu inwestowania w sferę społeczną zapewniającą rozwój mieszkańców oraz promocję obszaru z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego, ekologii, rekreacji i sportu dla podnoszenia jakości życia mieszkańców o minimalnej wartości 50 000,00 zł. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie naborów z zakresu podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności LGD „MDiG” dostępne są na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl oraz w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Słowackiego 28 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65. Pracownicy Biura LGD udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskania dotacji. Zachęcamy do kontaktu!

image_pdfDrukuj