KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROCEDUR WYBORU OPERACJI

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmian w procedurach wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020, realizowanych na obszarze LSR tj.: Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice.

Uwagi do propozycji zmian zapisów w procedurach prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected], bądź zgłosić osobiście w Biurze LGD w godzinach urzędowania do dnia 14.08.2020r. do godziny 15:00.

image_pdfDrukuj