Zawieszenie przyjmowania stron w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Komunikat ws. zmiany organizacji pracy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku z zaprzestaniem bezpośredniej obsługi klientów zewnętrznych.

Beneficjencie!

W kontekście obecnego zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, poniżej przekazuję stanowisko Departamentu Funduszy Europejskich UMWM w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 mające na celu wyjaśnienie sposobu postępowania w związku z wyzwaniem, jakim w najbliższych tygodniach lub miesiącach może być prawidłowe funkcjonowanie Twojego projektu.

Rozumiemy, że epidemia koronawirusa stanowi zdarzenie o znamionach siły wyższej i w związku z tym wymaga bardziej elastycznego podejścia do procesów realizowanych w związku z Twoim projektem oraz obowiązków, jakie nakłada na Ciebie umowa o dofinansowanie projektu. Może ona mieć negatywny wpływ na tempo realizacji zadań, kwalifikowalność wydatków oraz wskaźniki deklarowane na etapie aplikowania przez Ciebie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

W ramach projektów odwoływanych jest m.in. wiele wizyt zagranicznych i krajowych, udziałów w targach, szkoleń, konferencji oraz zajęć. Może to generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne.

Jeśli z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem dana forma wsparcia nie będzie mogła się odbyć, w celu zachowania warunków umowy, należy zawnioskować o przedłużenie terminu realizacji projektu, o ile jest to możliwe w świetle wymogów konkursu.

Jeżeli znajdujesz się na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie i z przyczyn związanych m.in. z wydawaniem decyzji przez podmioty trzecie nie jesteś w stanie w terminie uzupełnić dokumentacji koniecznej do podpisania umowy (np. pozwolenie na budowę) POINFORMUJ o tym fakcie Samorząd Województwa Małopolskiego drogą mailową (e-mail: opiekun projektu lub [email protected]).

Jeżeli jesteś na etapie aneksowania umowy lub rozliczania projektu w razie pytań możesz skontaktować się z zespołem ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM pisząc e-mail na jeden ze wskazanych poniżej adresów e-mailowych lub dzwoniąc pod numer telefonu:

Pani Ewelina Dziuba – Kierownik Zespołu ds. Realizacji Projektów PROW oraz RiM: tel. 662 081 024, e-mail: [email protected].

Wnioski o płatność w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz  operacji innych:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Aneksy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz  operacji innych:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Wnioski o płatność oraz aneksy w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Wnioski o płatność w ramach poddziałania 19.4:

Proszę o kontakt z opiekunami poszczególnych grup.

Wnioski o płatność w ramach projektów grantowych, projektów współpracy oraz operacji własnych:

[email protected]

[email protected]

Jeśli znajdujesz się na etapie rozliczenia projektu bądź rozpoczętych już kontroli i w związku z np. brakami kadrowymi nie jesteś w stanie terminowo udzielić stosownych wyjaśnień na etapie weryfikacji wniosku o płatność, bądź złożyć w terminie stosownych wniosków, dokumentów lub sprawozdań, POINFORMUJ o tym fakcie Samorząd Województwa drogą mailową (e-mail: opiekun projektu lub [email protected]).

W najbliższych tygodniach nie będziemy realizować kontroli projektów na miejscu, przygotuj się na konieczność ew. udokumentowania i przekazania dodatkowej dokumentacji, w tym np. fotograficznej w zakresie projektu, by możliwe było płynne rozliczanie Twojego projektu.

Źródło: https://www.prow.malopolska.pl/wiadomosci/zawieszenie-przyjmowania-stron-w-urzedzie-marszalkowskim-wojewodztwa-malopolskiego?fbclid=IwAR3ZgZcOEmUxSW3NDLDJf3OOa2-xCmRqXywHsr-4vHAEDe9ToCceChrxDm8

image_pdfDrukuj