KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” związaną z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.

Szczegółowy plan zmian budżetu zawiera PLAN DZIAŁANIA, załącznik nr 3 do LSR (str. 66).

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: [email protected] do dnia 24.05.2019r. do godz. 13.00.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

image_pdfDrukuj