DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DLA LGD „MDiG”

Z radością informujemy, że 17 kwietnia 2019 roku w Krakowie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Kazimierz Dąbrowski oraz Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Artur Grabczyk otrzymali z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki list gratulacyjny wraz z informacją o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na wsparcie przedsiębiorczości obszaru Lokalnej Grupy Działania.


Źródło: www.malopolska.pl
image_pdfDrukuj