NABORY WNIOSKÓW ZREALIZOWANE W 2018R.- LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” jest stowarzyszeniem działającym na terenie dwóch gmin: Myślenice oraz Sułkowice. Obszar ten liczy ponad 57 tysięcy mieszkańców. Priorytetami działań LGD są m.in.: rozwój przedsiębiorczości, poprawa atrakcyjności tego obszaru pod względem turystyki oraz rekreacji, czy też inwestowanie w sferę społeczną. Ostatni aspekt jest możliwy do zrealizowania dzięki środkom przeznaczonym na tzw. projekty grantowe, których realizacja rozpoczęła się w tym roku.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” realizując Lokalną Strategię Rozwoju w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018r przeprowadził 8 naborów wniosków. Z przyczyn formalnych odstąpiono od realizacji dwóch naborów grantowych.

Zrealizowano:

 • 1/2018/G – nabór wniosków na operację polegającą na rozbudowie lub odtworzeniu obiektów z tradycjami lub rzemiosłem

Termin naboru: 04-06-2018r. do 18-06-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 1 wniosek, mieszczący się w dostępnym limicie środków.

 • 1//2018/G – projekt grantowy polegający na doposażeniu grup zainteresowań zajmujących się organizacją czasu wolnego

Termin naboru: 06-06-2018r. do 20-06-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 21 wniosków, mieszczących się w dostępnym limicie środków.

 • 2/2018/G –projekt grantowy polegający na opracowaniu publikacji promocyjnych

Termin naboru: 06-06-2018r. do 20-06-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 2 wnioski, mieszczące się w dostępnym limicie środków.

 • 3/2018/G – projekt grantowy polegający na opracowaniu publikacji promocyjnych i/lub organizacji spotkań promujących obszar i/lub jego walory i/lub organizacja imprez promocyjnych

Termin naboru: 06-06-2018r. do 20-06-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 4 wnioski, mieszczące się w dostępnym limicie środków.

 • 6/2018/G – projekt grantowy polegający na wybudowaniu ścieżek rekreacyjnych i/lub dydaktycznych i/lub miejsc służących turystyce i/lub oznakowaniu szlaków turystycznych i/lub obiektów historycznych i/lub przysiółków

Termin naboru: 14-08-2018r. do 28-08-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 5 wniosków, mieszczących się w dostępnym limicie środków.

 • 7/2018/G – projekt grantowy polegający na wybudowaniu ścieżek rekreacyjnych i/lub dydaktycznych i/lub miejsc służących turystyce i/lub oznakowaniu szlaków turystycznych i/lub obiektów historycznych i/lub przysiółków

Termin naboru: 14-08-2018r. do 28-08-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 5 wniosków, mieszczących się w dostępnym limicie środków.

 

W nadchodzącym 2019 roku zaplanowano ogłoszenie naborów wniosków z zakresu:

 • rozbudowania lub odtworzenia obiektów z tradycjami lub rzemiosłem,
 • ochrony i rewitalizacji zabytków lub ich remonty lub konserwacja,
 • opracowania publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizacja imprez promocyjnych,
 • promowania lub kultywowania lub odtwarzania lub wsparcia lokalnej tradycji lub twórczości,
 • budowy lub budowy wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące działalności  LGD „MDiG” dostępne są na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl oraz w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Słowackiego 28 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65.

image_pdfDrukuj