WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO NR 4/2018/G

WAŻNE!

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO NR 4/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że na podstawie rozdziału XI. Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020, odstępuje od konkursu grantowego nr 4/2018/G ogłoszonego w dniu 22.05.2018r. na stronie internetowej Stowarzyszenia, z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach przedsięwzięcia: Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków.

Powodem odstąpienia od konkursu grantowego nr 4/2018/G jest niespełnienie przez Grantobiorców warunków wstępnej weryfikacji wniosków.

Zgodnie z § 13 pkt. 1 ppkt 1)- 2) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nie ma możliwości realizacji wskazanego projektu grantowego.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnego naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach wskazanych zakresów wyznaczono na 14.08.2018r.-28.08.2018r.

image_pdfDrukuj