WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DORADZTWA UDZIELANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD

ZASADY UDZIELANIA DORADZTWA
PROWADZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”


Uprzejmie przypominamy, że doradztwo udzielane przez Pracowników Biura LGD jest bezpłatne.


Doradztwo w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) udzielane jest od godz. 8.00 do 15.00.

Doradztwo w Punkcie konsultacyjnym w Sułkowicach (ul. Rynek 6) udzielane jest we wtorki po wcześniejszym umówieniu.


Aby skorzystać z doradztwa bezpośredniego w Biurze LGD należy zgłosić się do Biura LGD w godzinach jego pracy, bądź uprzednio umówić się na spotkanie telefoniczne lub e-mailowo.

Doradztwo dla osób niepełnosprawnych, szczególnie z problemami ruchowymi odbywa się w dogodnym miejscu po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, lub e-mailowym z pracownikiem biura . Osoby te mogą skorzystać również ze specjalnego dzwonka, który zamieszczony jest przy wejściu do biura LGD w Myślenicach ul Słowackiego 28. Użycie dzwonka przywoła pracownika do wyjścia na zewnątrz, celem udzielenia pomocy w dostępie do biura.

Osoby korzystające z doradztwa zobowiązane są do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej (ocena efektywności świadczonego przez pracowników Biura doradztwa).

W czasie trwania naboru wniosków o udzielenie pomocy doradztwo prowadzone jest tylko po wcześniejszym umówieniu się z Pracownikiem Biura drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście.

Doradztwo bezpośrednie jest potwierdzane podpisem beneficjenta na karcie udzielonego doradztwa.

image_pdfDrukuj