Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Wszystkim Beneficjentom przypominamy o wynikającym z umowy o przyznanie pomocy  obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Link do strony: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy

Zapraszamy na bezpłatne indywidualne konsultacje w Biurze LGD, w czasie których dowiedzą się Państwo o szczegółach.

image_pdfDrukuj