SKŁADANIE FISZEK W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” ZAPRASZA DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH NA  ZADANIA GRANTOWE

Przed uruchomieniem właściwego naboru wniosków o powierzenie grantów LGD „MDiG” zwraca się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zainteresowanych udziałem w naborze o wypełnienie fiszki projektowej z własnym pomysłem, w celu przygotowania ogłoszenia o naborze pod kątem odpowiedniego zakresu z rozporządzenia dotyczącego PROW 2014-2020.

TEMATY (PRZEDSIĘWZIĘCIA) PROJEKTÓW GRANTOWYCH,
ZAPLANOWANE DO OGŁOSZENIA W I PÓŁROCZU 2018r.:

  • Wsparcie finansowe grup zainteresowań lub organizacja czasu wolnego (dofinansowanie do 10 tys. zł),
  • Promowanie obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne (dofinansowanie do 20 tys. zł),
  • Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków (dofinansowanie do 22 tys. zł).

Fiszki projektowe prosimy przesyłać na nasz adres e-mail: [email protected] lub dostarczyć bezpośrednio do Biura LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) do 03.04.2018r.

>>Fiszka projektowa<<

image_pdfDrukuj