Aktualizacja instrukcji do wniosków PROW 2014-2020 – obowiązujące od 01.12.2017r.

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI DO WNIOSKÓW WOPP 19.2

Informujemy, że od 01.12.2017r. obowiązuje doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. I.2) oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. II.2) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Instrukcja udostępniona jest na stronie internetowej ARiMR

WSZYSTKIE ZMIANY ZOSTAŁY OZNACZONE KOLOREM ŻÓŁTYM


Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (dot. rozwoju działalności gospodarczej, projektów niekomercyjnych)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz


Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (dot. podejmowania działalności gospodarczej)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

image_pdfDrukuj