Wyniki naboru 1/2017

WYNIKI NABORU 1/2017 –

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- nr naboru 1/2017.

Nabór wniosków trwał od 11-05-2017 do 25-05-2017.

W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 23 wnioski.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 1 350 000,00 zł.

W limicie środków mieści się 15 wniosków.

Dokumentacja z przeprowadzonych naborów przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie zostanie przeprowadzona dalsza weryfikacja.

Poniżej przedstawiamy wyniki naborów wniosków:

Lista operacji wybranych w naborze nr 1/2017:

Lista operacji wybranych do finansowania
 
Lista operacji zgodnych z LSR w naborze 1/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz zgodnych z LSR

Protokoły z posiedzenia Rady LGD:

Protokół nr I/2017

Protokół nr II/2017 

Protokół nr III/2017

 

image_pdfDrukuj