UWAGA! OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Informacja dotycząca ostatecznego terminu składania wniosków o płatność w zakresie działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla Beneficjentów, których termin składania wniosków o płatność, zgodnie z umową przyznania pomocy został określony do dnia 31 grudnia 2014 roku.

>>DO POBRANIA<<

W przypadku przekroczenia terminu o którym mowa powyżej, złożone przez Beneficjentów wnioski o płatność bądź prośby o aneks zostaną rozpatrzone negatywnie, co będzie skutkowało rozwiązywaniem umów.

image_pdfDrukuj