KONKURS „ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM”

Plakat b resLokalna Grupa Działania „Miedzy Dalinem i Goscibią” zaprasza do udziału w konkursie literackim ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM.

Przedmiotem konkursu jest ukazanie ciekawych historii związanych z naszym terenem, poprzez spisane opowiadania naszych seniorów. Prace konkursowe należy składać do 31 maja 2013 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania w Myślenicach (Rynek 8/9), lub w Sułkowicach (Rynek 6), lub elektroniczne na adres [email protected]. Uczestnicy konkursu otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe. Regulamin wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania >>TUTAJ(wersja doc)<<>>TUTAJ(wersja pdf)<<.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Poniżej pełna treść regulaminu:

REGULAMIN KONKURSU
„ROZMOWA WNUKA Z DZIADKIEM”

 1. Organizator: Stowarzyszenie LGD ,,Między Dalinem i Gościbią”
 2. Cele konkursu:
  1. zgromadzenie ciekawych historii dla miejsc z terenu LGD „Między Dalinem i Gościbią”
  2. upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii, zabytkach, miejscach pamięci, osobach, przyrodzie,
  3. aktywizacja młodzieży w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego i budowania więzi lokalnych
  4. popularyzowanie historii z terenu LGD „Między Dalinem i Gościbią” poprzez wydanie publikacji
 3. Tematyka prac konkursowych:
  Praca konkursowa powinna być związana tematycznie z terenem gminy Myślenice lub Sułkowice.
  Treścią rozmowy powinna być historia spisana w oparciu o wspomnienia lub opowiadania osób starszych.
  Tematy rozmów: autentyczne historie związane z postaciami historycznymi, historie związane z karczmami, kuźniami, młynami, zamkami, grodami, ruinami, historie związane z budową kościołów, stawianiem kapliczek. Tematem rozmowy mogą być również wody, rzeki, strumienie, drzewa, kamienie, góry, wzniesienia, inne ciekawe historie. Najważniejsza dla organizatora jest ciekawość historii.
 4. Do konkursu zapraszamy młodzież szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół średnich.
  Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne przeprowadzenie rozmowy z osobą starszą (babcią, dziadkiem, lub inną osobą w podeszłym wieku) na podany temat, a następnie spisanie tej rozmowy w formę opowiadania.
  Każdy uczestnik przystępując do konkursu składa osobiście wypełniony formularz zgłoszenia, oświadczenie oraz prace w formie papierowej i wersji elektronicznej zapisaną na płycie CD lub przesłaną na adres e-mail: [email protected]
  Prace należy składać w placówkach biura w godzinach jego pracy.
 5. Zgłoszenie prac do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 6. Każda praca powinna zostać opatrzona tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać adres, telefon kontaktowy.
 7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, oceniane będą według tych samych kryteriów przez Jury, którego decyzje są ostateczne. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych w zakresie prezentowania prac.
 9. Prace należy składać w terminie od 22.04.2013 r. – 31.05.2013 r.
 10. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej stowarzyszenia.
 11. Uczestnicy konkursu otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe.
image_pdfDrukuj