Zarządzenie Nr 65/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia oraz sposobu udostępniania formularza wniosku
o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
.

image_pdfDrukuj