LGD „Między Dalinem a Gościbią”

W dniu 11 lipca 2008 r. w budynku  dawnej Szkoły Podstawowej w Sułkowicach odbyło się zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania (LGD) dla Gmin Myślenice i Sułkowice.
W zebraniu uczestniczyło 22 osób z obu naszych gmin. Uchwalono Statut oraz wybrano Komitet Założycielski Stowarzyszenia, które będzie nosiło nazwę: Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”.

KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI:

1. Kazimierz Dąbrowski (Gmina Myślenice)
2. Anna Dziedzic (Gmina Myślenice)
3. Adam Gumularz (Gmina Sułkowice)
4. Rozalia Oliwa (Gmina Sułkowice)

NABÓR CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „Między Dalinem i Gościbią”


Zgodnie z wymogami podejścia Leader, lokalna grupa działania musi być partnerstwem złożonym z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.  Skład i liczebność tej grupy będzie dla Samorządu Województwa, podstawą do wyboru LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zapraszamy więc do współpracy wszystkich partnerów, którzy są zainteresowani aktywnym uczestnictwem w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

image_pdfDrukuj