WŁADZE STOWARZYSZENIA

ZARZĄD:

 1. Kazimierz Dąbrowski  – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Dziadkowiec  – Wiceprezes Zarządu
 3. Zofia Brożyna  – Członek Zarządu
 4. Jerzy Grabowski  – Członek Zarządu
 5. Jan Podmokły  – Członek Zarządu

RADA:

Członek Rady Reprezentant Funkcja w Radzie LGD
1. Gmina Sułkowice Piotr Pułka  – Przewodniczący Rady
2. Miasto i  Gmina Myślenice Maciej Ostrowski  – Wiceprzewodniczący Rady
3. Agent ubezpieczeniowy Piotr Golonka Piotr Golonka  – Członek Rady
4. Zakład Usługowy Projektowanie i Wykonawstwo Stanisław Biernat Stanisław Biernat  – Członek Rady
5. Józef Burkat Firma „Faska” Józef Burkat  – Członek Rady
6. ELHURT PLUS Spółka z.o.o Spółka Komandytowa Joanna Panuś  – Sekretarz Rady
7. Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach Zofia Kurowska  – Członek Rady
8. LKS Jawor Jawornik Józef Tomal  – Członek Rady
9. Stowarzyszenie Muzyczne „Fermata” pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice Artur Góralik  – Członek Rady

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Dorota Gabryl – Przewodniczący
2. Maria Dróżdż
3. Maria Francuziak

CZŁONKOWIE LGD POSIADAJĄCY OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ:

L.p Nazwa podmiotu Osoba reprezentująca SEKTOR Przyjęcie
1. Miasto i Gmina Myślenice Publiczny 2008-10-01
2. Gmina Sułkowice Publiczny 2008-10-01
3. Nadleśnictwo Myślenice Mariusz Bartosiewicz Publiczny 2008-10-01
4. LKS „Hejnał” Krzyszkowice Jerzy Grabowski Społeczny 2008-10-01
5. Ochotnicza Straż Pożarna Głogoczów Jan Kantor Społeczny Członek Założyciel
6. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Monika Kobus Społeczny 2008-10-01
7. Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach Zofia Kurowska Społeczny 2008-10-01
8. Kółko Rolnicze w Porębie Tadeusz Makselon Społeczny 2008-10-01
9. Klub Sportowy „GOŚCIBIA” Marzena Bochenek Społeczny 2008-10-01
10. Ludowy Klub Sportowy „Wrzosy” Wiesław Panuś Społeczny 2008-10-01
11. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „KOLONIA” Władysława Kołodziejczyk Społeczny 2008-10-01
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Drogini Jan Podmokły Społeczny Członek Założyciel
13. Stowarzyszenie muzyczne „Fermata” pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice Artur Góralik Społeczny 2008-10-01
14. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Agnieszka Motyka Społeczny 2008-10-01
15. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Sułkowicach Krystyna Sosin Społeczny 2008-10-01
16. LKS Jawor, Jawornik Józef Tomal Społeczny 2008-10-27
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczanach Bogusław Żyła Społeczny 2008-10-01
18. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Doradztwa i Przedsiębiorczości „Agroaspekt” Grażyna Pitala Społeczny 2008-12-09
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Bulinie Józef Wincenciak Społeczny 2008-10-01
20. Gminna Biblioteka Publiczna w Sułkowicach Małgorzata Dzidek Publiczny 2010-01-21
21. Fundacja Brzezina Jakub Piątek Społeczny 2011-02-11
22. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Marian Węgrzyn Społeczny Członek Założyciel
23. Stowarzyszenie Gospodyń KALINA w Rudniku Janina Chrubasik Społeczny 2011-05-04
24. Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Harbutowicach Anna Gielata Społeczny 2010-03-25
25. Stowarzyszenie Gospodyń – Swojskie Klimaty Maria Stankiewicz Społeczny 2010-01-21
26. Ludowy Klub Sportowy Sklanik Trzemeśnia Andrzej Słoboda Społeczny 2011-05-04
27. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Adam Polanowski Społeczny 2011-05-04
28. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu Zbigniew Morawski Publiczny 2012-10-30
29. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Daniel Piskorski Gospodarczy 2013-06-04
30. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jawornika Wacław Szczotkowski Społeczny 2013-07-19
31. Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” Małgorzata Dziadkowiec Społeczny 2013-07-19
32. Ochotnicza Straż Pożarna w Bęczarce Wojciech Jamrozik Społeczny 2013-11-28
33. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Klemensa w Trzemeśni Rafał Zelek Społeczny 2013-11-18
34. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Krzyszkowicach Jan Antoł Społeczny 2013-11-15
35. Stowarzyszenie „Nasze Osieczany” Józefa Wójtowicz Społeczny 2014-04-08
36. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” Maria Francuziak Społeczny 2014-05-29
37. Stowarzyszenie „My Łęczanie” Stanisław Topa Społeczny 2014-06-26
38. Kółko Rolnicze w Zasani Kazimierz Bielski Społeczny 2016-01-14
39. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku Adam Brzegowy Społeczny 2017-11-30

CZŁONKOWIE LGD NIE POSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

L.p.
Imię i
Nazwisko / Nazwa
Repre-zentant Delegowany
przez
SEKTOR Przyjęcie
1. Zakład Usługowy – Projektowanie i Wykonawstwo Biernat Stanisław Stanisław Biernat Gospodar-czy Członek Założyciel
2. Zofia Brożyna Zofia Brożyna Rada Sołecka w Krzywaczce Społeczny 2008-10-01
3. Piotr Budzoń Piotr Budzoń Grupa nieformalna – Na Rzecz Integracji Społeczny Członek Założyciel
4. Józef Burkat Firma „FASKA” Józef Burkat Gospodar-czy Członek Założyciel
5. Jerzy Cachel Jerzy Cachel Rada Sołecka w Polance Społeczny Członek Założyciel
6. Stanisław Cichoń Firma Handlowo-Produkcyjna „Krawędziak” Stanisław Cichoń Gospodar-czy Członek Założyciel
7. Janina Cienkosz Janina Cienkosz Rada Sołecka w Drogini Społeczny 2008-10-01
8. Katarzyna Czepiel Katarzyna Czepiel Grupa nieformalna przy Parafii Rzymsko-katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Bysinie Społeczny 2008-10-01
9. Jacek Dąbrowski Jacek Dąbrowski Grupa nieformalna – „Pielgrzym” Społeczny 2008-10-01
10. Kazimierz Dąbrowski Kazimierz Dąbrowski Gospodar-
stwo Rolne
Gospodar-czy Członek Założyciel
11. Maria Dróżdż Maria Dróżdż Rada Sołecka w Bulinie Społeczny 2008-10-27
12. Dorota Gabryl Dorota Gabryl Grupa nieformalna – Bezpieczne place zabaw Społeczny Członek Założyciel
13. Agent Ubezpiecze-
niowy Piotr Golonka
Piotr Golonka Gospodar-czy 2008-10-01
14. Adam Gumularz Adam Gumularz Grupa nieformalna – Fundusze Unijne dla przedsiębior-czych Społeczny Członek Założyciel
15. Władysław Kurowski Władysław Kurowski Rada Sołecka w Jaworniku Społeczny 2008-10-27
16. Józef Nosal Józef Nosal Rada Sołecka w Porębie Społeczny Członek Założyciel
17. Rozalia Oliwa Rozalia Oliwa Grupa nieformalna – Na rzecz tradycji i kultury Społeczny Członek Założyciel
18. Mirosław Pękala Mirosław Pękala Grupa nieformalna – „Nasze dzieci” Społeczny 2008-10-01
19. „Suł-Met” – Kazimierz Skorut – Sułkowice Ul. Na Węgry 107 Import – Eksport Kazimierz Skorut Gospodar-czy 2008-10-01
20. Wiesława Syrek Wiesława Syrek Gospodar-
stwo rolne
Gospodar-czy Członek Założyciel
21. Tadeusz Wincenciak Tadeusz Wincenciak Grupa nieformalna – „Grupa Inicjatyw Bulina” Społeczny 2008-10-01
22. Tomasz Wojtowicz Tomasz Wojtowicz Rada Sołecka w Osieczanach Społeczny Członek Założyciel
23. Bożena Kobiałka Bożena Kobiałka Muzeum Regionalne „Dom Grecki” Publiczny 2010-04-29
24. Irena Chlebda Irena Chlebda Rada Sołecka w Zawadzie Społeczny 2011-07-07
25. Firma Usługowo-Handlowa Anna Piskorska Anna Piskorska Gospodar-czy 2013-06-04
26. Kazimierz Skałka Kazimierz Skałka Gospodar-
stwo Rolne
Gospodar-czy 2013-06-04
27. Jakub Kutrzeba Jakub Kutrzeba Stowarzy-
szenie Cyklistów Myślenice
Społeczny 2013-06-25
28. Finea Agnieszka Kamińska Agnieszka Kamińska Gospodar-czy 2014-03-03
29. Arkadiusz Wiśniewski BENZ-SERWIS Stanisław Wiśniewski Gospodar-czy 2014-04-28
30. Elżbieta Dąbrowska F.P.H.U „DĄB” Elżbieta Dąbrowska Gospodar-czy 2014-06-26
31. Pracownia Projektowa Tomasz Ryś Tomasz Ryś Gospodar-czy 2014-06-26
32. Halbud Józef Sala Józef Sala Gospodar-czy 2014-06-26
33. Kamil Dąbrowski Kamil Dąbrowski Gospodar-
stwo Rolne
Gospodar-czy 2014-06-26
34. Wiesław Pachacz Wiesław Pachacz Gospodar-
stwo Rolne
Gospodar-czy 2014-06-26
35. Firma Produkcyjno Handlowa Magdalena i Robert Skałka s.c. Robert Skałka Gospodar-czy 2014-06-26
36. ELHURT PLUS Spółka z o.o., Spółka komandytowa Joanna Panuś Gospodar-czy 2015-12-10
37. Firma Handlowo Usługowa Tadeusz Burzyński Tadeusz Burzyński Gospodar-czy 2016-01-14
38. Dominik Dąbrowski Dominik Dąbrowski Gospodar-
stwo Rolne
Gospodar-czy 2016-01-14
39. Urszula Jasek Urszula Jasek Koło Gospodyń Wiejskich w Porębie Społeczny 2016-01-14
40. Łukasz Leśniewski Łukasz Leśniewski Gospodar-
stwo Rolne
Gospodar-czy 2016-01-14
41. TRI-COLOR Spółka Cywilna Przemysław Melnyczuk Gospodar-czy 2016-01-14
42. Michał Podmokły Michał Podmokły Gospodar-
stwo Rolne
Gospodar-czy 2016-01-14
43. Elżbieta Skóra Elżbieta Skóra Gospodar-
stwo Rolne
Gospodar-czy 2016-01-14
44. „Aluglass” Sławomir Szklarz Sławomir Szklarz Gospodar-czy 2016-01-14
45. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa MARLUX- PLUS Paweł Szymoniak Paweł Szymoniak Gospodar-czy 2016-01-14
46. „Thegarage” Artur Wietrzyk Artur Wietrzyk Gospodar-czy 2016-01-14
47. Ewa Flaga Ewa Flaga Grupa nieformalna Społeczny 2016-01-14
48. Orliki Myślenice Kamil Ostrowski Gospodar-czy 2016-01-14
49. „RÓŻA” Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Jawornika Edyta Starzec- Sobieszkoda Grupa nieformalna Społeczny 2016-07-26