WŁADZE STOWARZYSZENIA LGD

ZARZĄD:

 1. Kazimierz Dąbrowski – Prezes Zarządu
 2. Małgorzata Dziadkowiec – Wiceprezes Zarządu
 3. Zofia Brożyna – Członek Zarządu
 4. Jan Podmokły
 – Członek Zarządu
 5. Tomasz Wójtowicz
 – Członek Zarządu

RADA:

Członek RadyReprezentantFunkcja w Radzie LGD
1. Gmina SułkowiceArtur Grabczyk
 – Przewodniczący Rady
2. Miasto i  Gmina MyśleniceJarosław Szlachetka
 – Wiceprzewodniczący Rady
3. Agent ubezpieczeniowy Piotr GolonkaPiotr Golonka – Członek Rady
4. Zakład Usługowy Projektowanie i Wykonawstwo Stanisław BiernatStanisław Biernat – Członek Rady
5. Józef Burkat Firma „Faska”Józef Burkat – Członek Rady
6. ELHURT PLUS Spółka z.o.o Spółka KomandytowaJoanna Panuś – Sekretarz Rady
7. Stowarzyszenie Gospodyń w SułkowicachZofia Kurowska – Członek Rady
8. LKS Jawor JawornikJózef Tomal – Członek Rady
9. „Kultywowanie tradycji
łowieckich”- grupa nieformalna
Maciej Ostrowski
 – Członek Rady

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Maria Francuziak – Przewodniczący
2. Dorota Gabryl
3. Marian Węgrzyn

CZŁONEK HONOROWY STOWARZYSZENIA:

Piotr Pułka

CZŁONKOWIE LGD POSIADAJĄCY OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ:

Lp. Nazwa podmiotu Osoba reprezentująca SEKTOR Przyjęcie
1. Miasto i Gmina Myślenice   Publiczny 2008-10-01
2. Gmina Sułkowice   Publiczny 2008-10-01
3. Nadleśnictwo Myślenice Mariusz Bartosiewicz Publiczny 2008-10-01
4. LKS „Hejnał” Krzyszkowice Jerzy Grabowski Społeczny 2008-10-01
5. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Monika Kobus Społeczny 2018-12-17
6. Stowarzyszenie Gospodyń w Sułkowicach Zofia Kurowska Społeczny 2008-10-01
7. Kółko Rolnicze w Porębie Tadeusz Makselon Społeczny 2008-10-01
8. Ludowy Klub Sportowy „Wrzosy” Wiesław Panuś Społeczny 2008-10-01
         
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Drogini Jan Podmokły Społeczny Członek Założyciel
10. Stowarzyszenie muzyczne „Fermata” pod nazwą Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice Artur Góralik Społeczny 2008-10-01
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Agnieszka Motyka Społeczny 2008-10-01
12. LKS Jawor, Jawornik Józef Tomal Społeczny 2008-10-27
13. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieczanach Bogusław Żyła Społeczny 2008-10-01
14. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Doradztwa i Przedsiębiorczości „Agroaspekt” Grażyna Pitala Społeczny 2008-12-09
15. Ochotnicza Straż Pożarna w Bulinie Józef Wincenciak Społeczny 2008-10-01
16. Gminna Biblioteka Publiczna w Sułkowicach Małgorzata Dzidek Publiczny 2010-01-21
17. Fundacja Brzezina Jakub Piątek Społeczny 2011-02-11
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie Marian Węgrzyn Społeczny Członek Założyciel
19. Stowarzyszenie Gospodyń CIS w Harbutowicach Anna Gielata Społeczny 2010-03-25
20. Stowarzyszenie Gospodyń – Swojskie Klimaty Maria Stankiewicz Społeczny 2010-01-21
21. Ludowy Klub Sportowy Sklanik Trzemeśnia Andrzej Słoboda Społeczny 2011-05-04
22. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Adam Polanowski Społeczny 2011-05-04
23. Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Daniel Piskorski Gospodarczy 2013-06-04
24. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jawornika Wacław Szczotkowski Społeczny 2013-07-19
25. Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło” Małgorzata Dziadkowiec Społeczny 2013-07-19
26. Ochotnicza Straż Pożarna w Bęczarce Wojciech Jamrozik Społeczny 2013-11-28
27. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Klemensa w Trzemeśni Andrzej Caputa Społeczny 2013-11-18
28. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Krzyszkowicach Jan Antoł Społeczny 2013-11-15
29. Stowarzyszenie „Nasze Osieczany” Józefa Wójtowicz Społeczny 2014-04-08
30. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” Maria Francuziak Społeczny 2014-05-29
31. Stowarzyszenie „My Łęczanie” Stanisław Topa Społeczny 2014-06-26
32. Kółko Rolnicze w Zasani Kazimierz Bielski Społeczny 2016-01-14
33. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku Adam Brzegowy Społeczny 2017-11-30
34. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzemeśni Wojciech Malina Społeczny 2018-12-06
35. Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” Wiesław Moroń Społeczny 2019-04-25

CZŁONKOWIE LGD NIE POSIADAJĄCY OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

L.p. Imię i
Nazwisko / Nazwa
Repre-zentant SEKTOR Przyjęcie
1. Zakład Usługowy – Projektowanie i Wykonawstwo Biernat Stanisław Stanisław Biernat Gospodarczy Członek Założyciel
2. Rada Sołecka w Krzywaczce Zofia Brożyna Społeczny 2008-10-01
3. Józef Burkat Firma „FASKA” Józef Burkat Gospodarczy Członek Założyciel
4. Rada Sołecka w Polance Jerzy Cachel Społeczny Członek Założyciel
5. Stanisław Cichoń Firma Handlowo-Produkcyjna „Krawędziak” Stanisław Cichoń Gospodarczy Członek Założyciel
6. Rada Sołecka w Drogini Janina Cienkosz Społeczny 2008-10-01
7. Grupa nieformalna przy Parafii Rzymsko-katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego w Bysinie Katarzyna Czepiel Społeczny 2008-10-01
8. Grupa nieformalna – „Pielgrzym” Jacek Dąbrowski Społeczny 2008-10-01
9. Gospodar-
stwo Rolne
Kazimierz Dąbrowski Gospodarczy Członek Założyciel
10. Rada Sołecka w Bulinie Maria Dróżdż Społeczny 2008-10-27
11. Grupa nieformalna – Bezpieczne place zabaw Dorota Gabryl Społeczny Członek Założyciel
12. Agent Ubezpiecze-
niowy Piotr Golonka
Piotr Golonka Gospodarczy 2008-10-01
13. Grupa nieformalna – Fundusze Unijne dla przedsiębior-czych Adam Gumularz Społeczny Członek Założyciel
14. Rada Sołecka w Porębie Józef Nosal Społeczny Członek Założyciel
15. Grupa nieformalna – Na rzecz tradycji i kultury Rozalia Oliwa Społeczny Członek Założyciel
16. Grupa nieformalna – „Grupa Inicjatyw Bulina” Tadeusz Wincenciak Społeczny 2008-10-01
17. Rada Sołecka w Osieczanach Tomasz Wojtowicz Społeczny Członek Założyciel
18. Muzeum Niepodległości Paweł Lemaniak Publiczny 2010-04-29
19. Rada Sołecka w Zawadzie Irena Chlebda Społeczny 2011-07-07
20. Firma Usługowo-Handlowa Anna Piskorska Anna Piskorska Gospodarczy 2013-06-04
21. Stowarzy-
szenie Cyklistów Myślenice
Jakub Kutrzeba Społeczny 2013-06-25
22. Finea Agnieszka Kamińska Agnieszka Kamińska Gospodarczy 2014-03-03
23. Arkadiusz Wiśniewski BENZ-SERWIS Arkadiusz Wiśniewski Gospodarczy 2014-04-28
24. Elżbieta Dąbrowska F.P.H.U „DĄB” Elżbieta Dąbrowska Gospodarczy 2014-06-26
25. Pracownia Projektowa Tomasz Ryś Tomasz Ryś Gospodarczy 2014-06-26
26. Gospodar-
stwo Rolne
Kamil Dąbrowski Gospodarczy 2014-06-26
27. Firma Produkcyjno Handlowa Magdalena i Robert Skałka s.c. Robert Skałka Gospodarczy 2014-06-26
28. ELHURT PLUS Spółka z o.o., Spółka komandytowa Joanna Panuś Gospodarczy 2015-12-10
29. Firma Handlowo Usługowa Tadeusz Burzyński Tadeusz Burzyński Gospodarczy 2016-01-14
30. Gospodar-
stwo Rolne
Dominik Dąbrowski Gospodarczy 2016-01-14
31. Koło Gospodyń Wiejskich w Porębie Urszula Jasek Społeczny 2016-01-14
32. Gospodar-
stwo Rolne
Łukasz Leśniewski Gospodarczy 2016-01-14
33. Gospodar-
stwo Rolne
Michał Podmokły Gospodarczy 2016-01-14
34. Gospodar-
stwo Rolne
Elżbieta Skóra Gospodarczy 2016-01-14
35. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa MARLUX- PLUS Paweł Szymoniak Paweł Szymoniak Gospodarczy 2016-01-14
36. Grupa nieformalna Ewa Garbień Społeczny 2016-01-14
37. Orliki Myślenice Kamil Ostrowski Gospodarczy 2016-01-14
38. „RÓŻA” Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Jawornika- grupa nieformalna Edyta Starzec- Sobieszkoda Społeczny 2016-07-26
39. KAWBUD Krzysztof Włoch Krzysztof Włoch Gospodarczy 2018-12-06
40. „Kultywowanie tradycji
łowieckich”- grupa nieformalna
Maciej Ostrowski Społeczny 2018-12-06
41. PBWK Ogrody Piotr Kasprzyk Gospodarczy 2018-12-06
42. Gospodar-
stwo Rolne
Marek Franciszek Cichoń Gospodarczy 2019-04-04
43. Gospodar-
stwo Rolne
Łukasz Domanus Gospodarczy 2019-04-04
44. Gospodar-
stwo Rolne
Mateusz Domanus Gospodarczy 2019-04-04
45. Gospodar-
stwo Rolne
Kamil Domanus Gospodarczy 2019-04-04
46. Stolarstwo Jerzy Ożóg Jerzy Ożóg Gospodarczy 2019-04-04