Informacja dotycząca szkolenia w dniu 03.10.2017r. Drukuj
Wtorek, 26 Wrzesień 2017 12:58

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że jednym z punktów szkolenia doradczego odbywającego się 03.10.2017r. (ok godz. 16.00) będzie przeprowadzenie analizy dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice.

 

loga bo baneru

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020