Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych

INFORMACJA O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPARCIE FUNKCJONOWANIA LGD W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.4 „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014 – 2020 za rok: >>2017<< za rok: >>2016<<

Procedury odwoławcze

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020

LSR na lata 2014-2020

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020   Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 realizowana przez Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 21.12.2017r. dostępna jest >>TUTAJ<<   Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 realizowana przez Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 28.06.2017r. dostępna jest >>TUTAJ<<   Lokalna Strategia Rozwoju na lata …

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW   Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność po aktualizacji z dnia 11.01.2018r. >>TUTAJ<<   Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność po aktualizacji z dnia …

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2017   Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 z dnia 27.12.2017r.dostępny jest >>TUTAJ<<   Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 z dnia 27.11.2017r.dostępny jest >>TUTAJ<<   Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 z dnia 04.09.2017r.dostępny jest >>TUTAJ<<   Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 dostępny jest >>TUTAJ<<