ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW PROW 2014-2020

ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW PROW 2014-2020 Informujemy, że Beneficjenci korzystający z pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 mają obowiązek złożenia ankiety monitorującej realizację operacji, po otrzymaniu płatności ostatecznej, na potrzeby monitorowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Między Dalinem …

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2018 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 z dnia 14.11.2018r. dostępny jest >>TUTAJ<< Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 z dnia 24.05.2018r. dostępny jest >>TUTAJ<< Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 z dnia 28.03.2018r. dostępny jest >>TUTAJ<< Harmonogram realizacji planu komunikacji na …

Procedury odwoławcze

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020

Wzór protestu

WZÓR PROTESTU DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK W RAMACH OPERACJI INDYWIDUALNYCH   Wzór protestu znajduje się >>TUTAJ<<

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2014-2020

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2014-2020   Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 realizowana przez Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 24.12.2018r. dostępna jest >>TUTAJ<<  Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 realizowana przez Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia 28.05.2018r. dostępna jest >>TUTAJ<< Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 realizowana …