Procedury odwoławcze

Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR” objętego PROW 2014-2020

Wyniki naboru 5/2017

WYNIKI NABORU 5/2017 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO   Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 5/2017. Nabór wniosków trwał od 10-07-2017 do 24-07-2017. Do Biura LGD złożono łącznie 1 wniosek. Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 60 000,00 zł.   Dokumentacja z przeprowadzonych naborów …

Wyniki naboru 4/2017

WYNIKI NABORU 4/2017 – BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ   Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – nr naboru 4/2017. Nabór wniosków trwał od 10-07-2017 do 24-07-2017. Do Biura LGD …

Wzór protestu

WZÓR PROTESTU DLA WNIOSKODAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSEK W RAMACH OPERACJI INDYWIDUALNYCH   Wzór protestu znajduje się >>TUTAJ<<

Wyniki naboru 3/2017

WYNIKI NABORU 3/2017 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UKIERUNKOWANYCH NA INNOWACJE   Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej ukierunkowanych na innowacje- nr naboru 3/2017. Nabór wniosków trwał od 11-05-2017 do 25-05-2017. W czasie trwania naboru do Biura LGD złożono łącznie 2 wnioski. Limit dostępnych środków w ramach …