Dokumenty do pobrania

WAŻNE DOKUMENTY Aktualne wersje Lokalnej Strategii Rozroju dla obszaru gmin Myślenice i Sułkowice, oraz procedury wyboru operacji dostępne są w zakładce: Ważne dokumenty i łącza –> PROW 2014-2020.

Materiały na Zebranie Walne

W związku z organizowanym Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia i koniecznością wprowadzenia zmian w LSR, zamieszczmy stosowne materiały.  Proponowany porządek zebrania

Konsultacje odnośnie zmian w LSR

W dniu 7 czerwca b. r., w biurze LGD Miedzy Dalinem i Gościbia w Myslenicach (ul. Słowackiego 28) odbedą się konsultacje z mieszkańcami związane z wprowadzeniem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „MDiG”.

Zapraszamy do konsultacji

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania opinii na temat celów i  przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w projektowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Na wszelkie opinie czekamy do dnia 21.12. 2015 Tabela celów i przedsięwzięć do pobrania >>TUTAJ<<

Raport ze spotkania konsultacyjnego w Sułkowicach

Raport ze spotkania konsultacyjnego w Sułkowicach w sprawie przygotowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 do pobrania >>POBIERZ<<

Raport ze spotkania konsultacyjnego w Myślenicach

Raport ze spotkania konsultacyjnego w Myślenicach w sprawie przygotowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 do pobrania >>POBIERZ<<

Raport ze spotkania w Głogoczowie

Raport ze spotkania konsultacyjnego w Głogoczowie w sprawie przygotowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 – do pobrania >>POBIERZ<<

Raport ze spotkania w Krzywaczce

Raport ze spotkania konsultacyjnego w Krzywaczce w sprawie przygotowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 – do pobrania >>POBIERZ<<

Raport ze spotkania konsultacyjnego w Trzemeśni

Raport ze spotkania konsultacyjnego w Trzemeśni w sprawie przygotowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 do pobrania >>POBIERZ<<