USTAWY I ROZPORZĄDZENIE PROW-2014 2020

USTAWAz dnia 20 lutego 2015r.o rozwoju lokalnym zudziałem lokalnej społeczności Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA POSZCZEGÓLNE LATA

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020dostępny jest poniżej:  Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2020po aktualizacji (maj) Plan komunikacji na rok 2020 Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 z dnia 01.01.2019r. dostępny jest >>TUTAJ<< Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 z dnia 14.11.2018r. dostępny jest >>TUTAJ<< Harmonogram …

PROCEDURY WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA

PROCEDURA GRANTOWA Dostępna jest tutaj: Procedura grantowa Wersja archiwalna:  Procedura grantowa PROCEDURA WYBORU OPERACJI INDYWIDUALNYCH Dostępna jest tutaj:  Procedura wyboru operacji indywidualnych Wersja archiwalna:  Procedura wyboru operacji indywidualnych Procedura wyboru operacji indywidualnych PROCEDURA WYBORU OPERACJI WŁASNYCH Dostępna jest tutaj: Procedura wyboru operacji własnych

Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Zebrania Walnego, które odbyło się 09.05.2019r., Zarząd LGD „Między Dalinem i Gościbią” przyjął Regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację projektów grantowych. Lokalna Grupa Działania wychodzi w ten sposób na przeciw organizacjom pozarządowym, które realizują projekty grantowe służące lokalnej społeczności.

Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”. Celem operacji jest kultywowanie tradycji regionu poprzez doposażenie podmiotów działających w …

Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Budowa siłowni plenerowych, punktów turystycznych i informacyjnych dla podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD „MDiG”. Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury  rekreacyjno-turystycznej dla poprawy życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsc służących turystyce i rekreacji na obszarze LGD „MDiG”, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Operacja jest …

Projekt grantowy realizowany przez LGD „MDiG” – „Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”

Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Utworzenie przystani rekreacyjnych, turystycznych i punktu informacji na obszarze LGD „MDiG”. Celem operacji jest rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR Stowarzyszenia LGD „MDiG” poprzez utworzenie miejsc  rekreacyjno-turystycznych na obszarze LGD „MDiG” i udostępnienie ich mieszkańcom i turystom do dnia złożenia wniosku o …