Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Zebrania Walnego, które odbyło się 09.05.2019r., Zarząd LGD „Między Dalinem i Gościbią” przyjął Regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację projektów grantowych. Lokalna Grupa Działania wychodzi w ten sposób na przeciw organizacjom pozarządowym, które realizują projekty grantowe służące lokalnej społeczności.

Projekt grantowy „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Informujemy, że realizowana jest operacja pt. „Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru LGD MDiG w stroje, instrumenty i sprzęt usprawniający ich funkcjonowanie i rozwój”. Celem operacji jest kultywowanie tradycji regionu poprzez doposażenie podmiotów działających w …