Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zasad ewaluacji i monitoringu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZASAD EWALUACJI I MONITORINGU LOKALNEJ STRATEGII KIEROWANEJ PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD MDIG DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LGD MDIG Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia z zasad ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność LGD MDiG dla Członków Zarządu …

Zapytanie ofertowe- POP

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Platforma Oceny Projektów   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Platforma …

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów z zakresu wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Treść zapytania ofertowego dostępna jest >>TUTAJ<<