Zapytanie ofertowe na przebudowę strony internetowej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEBUDOWĘ STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA www.dalin-goscibia.pl Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przebudowę strony internetowej www.dalin-goscibia.pl. Oferty prosimy składać do 22.02.2018r. do godz. 12:00. Treść zapytania ofertowego dostępna jest >>TUTAJ<<

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia informatycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA INFORMATYCZNEGO   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia informatycznego. Oferty prosimy składać do 23.10.2017r. do godz. 14:00. Treść zapytania ofertowego dostępna jest >>TUTAJ<<

Zapytanie ofertowe na wydruk albumu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK ALBUMU „Smaki Ziemi Myślenickiej”   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na wydruk albumu. Oferty prosimy składać do 23.10.2017r. do godz. 14:00. Treść zapytania ofertowego dostępna jest >>TUTAJ<<  

Zapytanie ofertowe na wydruk książeczki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK KSIĄŻECZKI „Rozmowa wnuka z dziadkiem – kapliczki i inne obiekty zabytkowe”   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na wydruk książeczki. Oferty prosimy składać do 07.04.2017r. do godz. 14:00. Treść zapytania ofertowego dostępna jest >>TUTAJ<<

Zapytanie ofertowe- wydruk publikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK PUBLIKACJI   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na wydruk publikacji. Oferty prosimy składać do 17.02.2017r. o godz. 14:00.   Treść zapytania ofertowego dostępna jest >>TUTAJ<<  

Zapytanie ofertowe- POP

ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Platforma Oceny Projektów   Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na dostawę oraz wdrożenie aplikacji elektronicznej do wyboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Platforma …

Zapytanie ofertowe na wydruk plakatów i broszur

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYDRUK PLAKATÓW I BROSZUR Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na wydruk plakatów oraz broszur informacyjnych. Treść zapytania ofertowego dostępna jest >>TUTAJ<<  

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów z zakresu wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Treść zapytania ofertowego dostępna jest >>TUTAJ<<