Umowa ramowa

PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ W dniu 12 maja 2016 roku przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Między Dalinem i Gościbią” oraz Zarząd Województwa Małopolskiego została podpisana Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.