Deklaracja przystąpienia

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” Aby zostać Członkiem Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” należy w pierwszej kolejności złożyć deklarację przystąpienia wraz z oświadczeniem o przynależności do określonego sektora (tj. publicznego, społecznego lub gospodarczego). Niezbędne jest również dołączenie ksera KRS oraz statutu (jeżeli dotyczy). Deklaracja przystąpienia wypełniana jest …