INFORMACYJNE OBOWIĄZKI BENEFICJENTA I GRANTOBIORCY – KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PROW 2014-2020

W okresie realizacji operacji Beneficjent/Grantobiorca informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, np. poprzez: plakat, tablicę informacyjną, tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablice lub bilbord dużego formatu oraz za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej.Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się …

WAŻNE INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW DOTYCZĄCE AKTUALNYCH NABORÓW WNIOSKÓW Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, które dotyczą składania wniosków o powierzenie grantów w ramach aktualnych naborów wniosków. 1) Zaleca się, aby wnioski wypełniać elektronicznie. Wersja wniosku na CD i na wydruku, które Grantobiorca przekazuje do LGD, muszą być identyczne. Zaleca …

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DORADZTWA UDZIELANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD

ZASADY UDZIELANIA DORADZTWA PROWADZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” Uprzejmie przypominamy, że doradztwo udzielane przez Pracowników Biura LGD jest bezpłatne. Doradztwo w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) udzielane jest od godz. 8.00 do 15.00. Doradztwo w Punkcie konsultacyjnym w Sułkowicach (ul. Rynek 6) …

Ulga na start dla podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ! Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od ostatniego jej zakończenia mogą skorzystać z „ulgi na start”. Dzięki nowej uldze przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 …

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW ORAZ WNIOSKODAWCÓW- OŚWIADCZENIE RODO!

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW ORAZ WNIOSKODAWCÓW! Informujemy, że każdy Grantobiorca, który złożył wniosek o powierzenie grantu w naborach, które odbywały się w czerwcu 2018r. oraz każdy Wnioskodawca, który jest na etapie podpisywania umowy o przyznaniu pomocy w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie zobowiązany jest do wypełnienia formularza oświadczeń RODO. (Oświadczenia dotyczące …

OSTATNI DZIEŃ NABORÓW WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW – 20.06.2018r. do godz. 14.00

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW! Uprzejmie przypominamy, że termin naborów wniosków o powierzenie grantów upływa w dniu dzisiejszym (20.06.2018r.) o godz. 14:00. Wszystkie informacje dotyczące aktualnych naborów wniosków można znaleźć pod linkiem: AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW ORAZ GRANTOBIORCÓW DOTYCZĄCE AKTUALNYCH NABORÓW WNIOSKÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW ORAZ GRANTOBIORCÓW DOTYCZĄCE AKTUALNYCH NABORÓW WNIOSKÓW Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, które dotyczą składania wniosków o przyznanie pomocy/ wniosków o powierzenie grantów w ramach aktualnych naborów wniosków. 1) Zaleca się, aby wnioski wypełniać elektronicznie. Wersja wniosku na CD i na wydruku, które Wnioskodawca/Grantobiorca przekazuje …

FORMULARZE WNIOSKÓW PROW 2014-2020

PRZYPOMINAMY, ŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZNAJDUJĄ SIĘ AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI ICH WYPEŁNIANIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ. LINK DO STRONY ARiMR  

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW! OBOWIĄZEK POSIADANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO PRODUCENTA

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o powierzenie grantu przypominamy, że każdy Grantobiorca powinien posiadać NUMER IDENTYFIKACYJNY PRODUCENTA Uprzejmie przypominamy, że każdy Grantobiorca ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach projektów grantowych powinien posiadać numer identyfikacyjny producenta nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis do ewidencji producentów (o ile taki dotychczas nie został …

Księga wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo, Wszystkim Beneficjentom przypominamy o wynikającym z umowy o przyznanie pomocy  obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Link do strony: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy …