SPOTKANIE PROMUJĄCE OBSZAR I WALORY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” 20.11.2017r. godz. 16.00

SPOTKANIE PROMUJĄCE OBSZAR I WALORY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” 20.11.2017r. godz. 16.00 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza na spotkanie promujące obszar i walory LGD, które odbędzie się 20.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali Samorządowej Gminy Sułkowice (Rynek 6). Ukazanie walorów historycznych obszaru …

Projekty grantowe realizowane przez LGD w ramach PROW 2014-2020

PROJEKTY GRANTOWE REALIZOWANE PRZEZ LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”- PROW 2014-2020   Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.     BENEFICJENTEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH MOŻE …

Szkolenia dla Grantobiorców- 14.11.2017r., 28.11.2017r., 07.12.2017r.

Szanowni Państwo!  Informujemy, że niebawem rozpoczynamy szkolenia dla Grantobiorców z zakresu wypełniania wniosku o powierzenie grantu.   TERMINY DO WYBORU: 14.11.2017r. o godz. 1500  (Myślenice) 28.11.2017r. o godz. 1500 (Sułkowice) 07.12.2017r. o godz. 1500 (Myślenice)    SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! W ramach zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie jego skanu wraz z …

Ankieta ewaluacyjna- prośba o wypełnienie

ANKIETA EWALUACYJNA ocena efektywności doradztwa świadczonego przez Pracowników Biura   Zapraszamy do udziału w badaniu satysfakcji z otrzymanego doradztwa świadczonego przez Pracowników Biura LGD. Zgodnie z realizacją Planu komunikacji na rok 2017 o wypełnienie ankiety prosimy osoby/podmioty, które korzystały z doradztwa Pracowników Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”, a także …

Formularze wniosków PROW 2014-2020 obowiązujące od 16.10.2017r.

NOWE WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w …

Uwaga! Nowe wzory dokumentów

UWAGA!   W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego …

Portal ARiMR- obowiązek stosowania

Wszystkim Wnioskodawcom PROW 2014-2020 przypominamy o konieczności korzystania z Portalu Ogłoszeń ARiMR w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązku wyboru ofert w trybie konkurencyjnym.   ADRES: www.portalogloszen.arimr.gov.pl   W ramach wszystkich działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) beneficjenci korzystający ze wsparcia są zobowiązani do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców przy …

Ważna informacja dotycząca zmian w umowie o przyznaniu pomocy

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA ZMIAN W UMOWACH O PRZYZNANIU POMOCY   Zgodnie z §14 ust. 7 (rozwój działalności gosp./inne) / §12 ust. 7 (premia- podjęcie działalności gosp.)  umowy o przyznaniu pomocy  wniosek o zmianę  umowy niebędzie podlegał rozpatrzeniu bez opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest …