Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią”, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami. Uwagi do propozycji …

Konkurencyjny tryb wyboru oferty

ZMIANY DOTYCZĄCE KONKURENCYJNEGO TRYBU WYBORU WYKONAWCÓW ZAMÓWIENIA Informujemy, że w dniu 06 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Niniejszą ustawą zmienia się między …

BROSZURA INFORMUJĄCA O GŁÓWNYCH ZAŁOŻENIACH LSR

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” DO ZAPOZNANIA SIĘ Z BROSZURĄ INFORMACYJNĄ, KTÓRA ZAWIERA INFORMACJE NA TEMAT GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LSR I PROJEKTÓW, KTÓRE REALIZOWANE SĄ W OBECNYM OKRESIE APLIKACYJNYM 2014-2020.   >ULOTKA ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ<  

Aktualizacja instrukcji do wniosków PROW 2014-2020 – obowiązujące od 01.12.2017r.

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI DO WNIOSKÓW WOPP 19.2 Informujemy, że od 01.12.2017r. obowiązuje doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. I.2) oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. II.2) objętego …

Aktualizacja instrukcji do wniosku WoPP 19.2

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI DO WNIOSKU WOPP 19.2     Informujemy, że od 01.12.2017r. obowiązuje doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. I.2) oraz w zakresie podejmowania działalności …

Szkolenia dla Grantobiorców 28.11.2017r., 07.12.2017r. – przypomnienie

Szanowni Państwo,  Przypominamy o odbywających się szkoleniach z zakresu wypełniania wniosku o powierzenie grantu.    TERMINY DO WYBORU: 28.11.2017r. o godz. 1500 (Sułkowice) 07.12.2017r. o godz. 1500 (Myślenice)    SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH! W ramach zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie jego skanu wraz z podpisem na nasz adres e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl lub dostarczenie …

SPOTKANIE PROMUJĄCE OBSZAR I WALORY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” 20.11.2017r. godz. 16.00

SPOTKANIE PROMUJĄCE OBSZAR I WALORY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” 20.11.2017r. godz. 16.00 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza na spotkanie promujące obszar i walory LGD, które odbędzie się 20.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali Samorządowej Gminy Sułkowice (Rynek 6). Ukazanie walorów historycznych obszaru …

Projekty grantowe realizowane przez LGD w ramach PROW 2014-2020

PROJEKTY GRANTOWE REALIZOWANE PRZEZ LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”- PROW 2014-2020   Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.     BENEFICJENTEM PROJEKTÓW GRANTOWYCH MOŻE …