Ulga na start dla podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ! Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od ostatniego jej zakończenia mogą skorzystać z „ulgi na start”. Dzięki nowej uldze przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 …

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW ORAZ WNIOSKODAWCÓW- OŚWIADCZENIE RODO!

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW ORAZ WNIOSKODAWCÓW! Informujemy, że każdy Grantobiorca, który złożył wniosek o powierzenie grantu w naborach, które odbywały się w czerwcu 2018r. oraz każdy Wnioskodawca, który jest na etapie podpisywania umowy o przyznaniu pomocy w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie zobowiązany jest do wypełnienia formularza oświadczeń RODO. (Oświadczenia dotyczące …

POSIEDZENIE RADY LGD – 6 LIPIEC 2018 r. (PIĄTEK) o godz. 15.00

POSIEDZENIE RADY LGD – 6 LIPIEC 2018 r. (PIĄTEK) o godz. 15.00 Informujemy, że w dniu 06 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Biurze LGD w Myślenicach, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach naborów: 1/2018, 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G, 5/2018/G  …

OSTATNI DZIEŃ NABORÓW WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW – 20.06.2018r. do godz. 14.00

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW! Uprzejmie przypominamy, że termin naborów wniosków o powierzenie grantów upływa w dniu dzisiejszym (20.06.2018r.) o godz. 14:00. Wszystkie informacje dotyczące aktualnych naborów wniosków można znaleźć pod linkiem: AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW ORAZ GRANTOBIORCÓW DOTYCZĄCE AKTUALNYCH NABORÓW WNIOSKÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW ORAZ GRANTOBIORCÓW DOTYCZĄCE AKTUALNYCH NABORÓW WNIOSKÓW Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, które dotyczą składania wniosków o przyznanie pomocy/ wniosków o powierzenie grantów w ramach aktualnych naborów wniosków. 1) Zaleca się, aby wnioski wypełniać elektronicznie. Wersja wniosku na CD i na wydruku, które Wnioskodawca/Grantobiorca przekazuje …

FORMULARZE WNIOSKÓW PROW 2014-2020

PRZYPOMINAMY, ŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZNAJDUJĄ SIĘ AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI ICH WYPEŁNIANIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ. LINK DO STRONY ARiMR  

VIII Festiwal Rosołu 30 czerwca 2018 r. (sobota) w Hotelu Nowa Bochnia w Bochni

VIII Festiwal Rosołu 30 czerwca 2018 r. (sobota) w Hotelu Nowa Bochnia w Bochni Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia oraz inne organizacje do  reprezentowania obszaru LGD na VIII Festiwalu Rosołu, który odbędzie się w dniu 30 czerwca 2018 r. (sobota) w Hotelu Nowa …

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 5/2018/G- INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA I EKOLOGICZNA

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 5/2018/G  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”, działająca na terenie gmin: Myślenice i Sułkowice informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na zadania z zakresów: zachowanie dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w …