POSIEDZENIE RADY LGD – 3 SIERPIEŃ 2018 r. (PIĄTEK) o godz. 15.00

POSIEDZENIE RADY LGD – 3 SIERPIEŃ 2018 r. (PIĄTEK) o godz. 15.00 Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 15.00 w Biurze LGD w Myślenicach, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naborów 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, …

WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO NR 5/2018/G

WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO NR 5/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że na podstawie rozdziału XI. Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020, odstępuje od konkursu …

WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO NR 4/2018/G

WAŻNE! INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO NR 4/2018/G Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” informuje, że na podstawie rozdziału XI. Procedury oceny i wyboru Grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014- 2020, odstępuje od konkursu …

FORMULARZE WNIOSKÓW PROW 2014-2020

PRZYPOMINAMY, ŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA ZNAJDUJĄ SIĘ AKTUALNE FORMULARZE WNIOSKÓW WRAZ Z INSTRUKCJAMI ICH WYPEŁNIANIA W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ. LINK DO STRONY ARiMR

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DORADZTWA UDZIELANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LGD

ZASADY UDZIELANIA DORADZTWA PROWADZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” Uprzejmie przypominamy, że doradztwo udzielane przez Pracowników Biura LGD jest bezpłatne. Doradztwo w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) udzielane jest od godz. 8.00 do 15.00. Doradztwo w Punkcie konsultacyjnym w Sułkowicach (ul. Rynek 6) …

CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020

CELE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” NA LATA 2014-2020 Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w oparciu o dwa cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na okres aplikacyjny 2014-2020. Pierwszy z nich odnosi się do tworzenia warunków i rozwoju przedsiębiorczości, współpracy międzysektorowej i budowy …

WYNIKI NABORU NR 1/2018 Z ZAKRESU ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO

WYNIKI NABORU NR 1/2018 – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozbudowa lub odtworzenie obiektów z tradycjami lub rzemiosłem Szanowni Państwo, Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – nr naboru 1/2018. Nabór wniosków trwał od 04-06-2018 do 18-06-2018. Do Biura LGD złożono 1 wniosek o przyznanie …

POSIEDZENIE RADY LGD – 19 LIPIEC 2018 r. (CZWARTEK) o godz. 18.00

POSIEDZENIE RADY LGD – 19 LIPIEC 2018 r. (CZWARTEK) o godz. 18.00 Informujemy, że w dniu 19 lipca 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Biurze LGD w Myślenicach, odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w sprawie oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naborów 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, …

Ulga na start dla podejmujących działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PODEJMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ! Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od ostatniego jej zakończenia mogą skorzystać z „ulgi na start”. Dzięki nowej uldze przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 …

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW ORAZ WNIOSKODAWCÓW- OŚWIADCZENIE RODO!

WAŻNA INFORMACJA DLA GRANTOBIORCÓW ORAZ WNIOSKODAWCÓW! Informujemy, że każdy Grantobiorca, który złożył wniosek o powierzenie grantu w naborach, które odbywały się w czerwcu 2018r. oraz każdy Wnioskodawca, który jest na etapie podpisywania umowy o przyznaniu pomocy w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie zobowiązany jest do wypełnienia formularza oświadczeń RODO. (Oświadczenia dotyczące …