Ankieta dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji w LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,

LGD „Między Dalinem i Gościbią” planuje wprowadzić zmiany w budżecie oraz zaktualizować harmonogram naborów na lata 2019-2020. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pozyskaniem wsparcia ze środków PROW na lata 2014-2020 zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety. Uzyskane informacje pozwolą nam na lepsze dostosowanie najbliższych naborów do faktycznego zainteresowania i zapotrzebowania.

Ankieta jest anonimowa, wypełnienie zajmie około minuty.

ANKIETA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Dziękujemy!

image_pdfDrukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią” związaną z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.

Szczegółowy plan zmian budżetu zawiera PLAN DZIAŁANIA, załącznik nr 3 do LSR (str. 66).

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: biuro@dalin-goscibia.pl do dnia 24.05.2019r. do godz. 13.00.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

image_pdfDrukuj

NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z SALI OBRAD W BIURZE LGD W MYŚLENICACH

Szanowni Państwo,

Informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Sali Obrad znajdującej się w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28), przez stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe w celu realizacji swoich celów statutowych.

Ilość miejsc: 40.

Korzystanie z sali odbywa się po wcześniejszym ustaleniu szczegółów.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU !

image_pdfDrukuj

Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Zebrania Walnego, które odbyło się 09.05.2019r., Zarząd LGD „Między Dalinem i Gościbią” przyjął Regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych na realizację projektów grantowych.

Lokalna Grupa Działania wychodzi w ten sposób na przeciw organizacjom pozarządowym, które realizują projekty grantowe służące lokalnej społeczności.

image_pdfDrukuj

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”

XIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Między Dalinem i Gościbią”
zaprasza
wszystkich Członków Stowarzyszenia
na XIX Walne Sprawozdawcze za rok 2018 Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w dniu 09.05.2019r. o godzinie 1800
w Sali Obrad w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28).

Zarząd Stowarzyszenia LGD „MDiG”

image_pdfDrukuj

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DLA LGD „MDiG”

Z radością informujemy, że 17 kwietnia 2019 roku w Krakowie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Kazimierz Dąbrowski oraz Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Artur Grabczyk otrzymali z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki list gratulacyjny wraz z informacją o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na wsparcie przedsiębiorczości obszaru Lokalnej Grupy Działania.

image_pdfDrukuj

Przypominamy o konkursie kulinarnym „Tradycyjne potrawy z gminy Myślenice i Sułkowice”

LGD „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie kulinarnym mającym na celu zgromadzenie wiedzy o regionalnych potrawach tradycyjnych dla Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice, odkrycie tradycyjnych receptur potraw oraz rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym regionu.

Konkurs trwa do 30.04.2019r.

SZCZEGÓŁY (regulamin oraz formularz zgłoszenia)

image_pdfDrukuj

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” z siedzibą w Sułkowicach (Rynek 6, 32-440 Sułkowice), KRS: 0000312740, NIP: 681-19-94-730.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: idudzik.iod@gmail.com /  biuro@dalin-goscibia.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Słowackiego 28, 32-400 Myślenice.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (nr umowy 00029-6933-UM0610029/15) lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.
 9. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową LGD, udziałem w Programach, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez LGD.
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
image_pdfDrukuj