XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”- 17.12.2018r. (poniedziałek) o godzinie 18.00

XVIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD „Między Dalinem i Gościbią”

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Między Dalinem i Gościbią” zaprasza
wszystkich Członków Stowarzyszenia na XVIII Walne Zebranie.
Zebranie odbędzie się w dniu 17.12.2018r. o godzinie 1800
w Muzeum Niepodległości w Myślenicach (ul. Traugutta 11).

PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-20202.2018

Zarząd Stowarzyszenia LGD „MDiG”

image_pdfDrukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIAN
W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią”, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.

Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: biuro@dalin-goscibia.pl do dnia 13.12.2018r. do godz. 12.00. 

>>LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD „MDiG”<<

>>FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG<<

image_pdfDrukuj

WYNIKI NABORU NR 7/2018/G- INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA I EKOLOGICZNA

WYNIKI NABORU NR 7/2018/G

z zakresów zachowania dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach przedsięwzięcia:
Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 7/2018/G.

Nabór wniosków trwał od 14-08-2018r. do 28-08-2018r.

Do Biura LGD złożono 5 wniosków o powierzenie grantów.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 140 000,00 zł.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków:

Lista Grantobiorców wybranych w naborze nr 7/2018/G:

 Lista Grantobiorców wybranych w naborze nr 7/2018/G

Protokoły z posiedzenia Rady LGD:

Protokół  nr XII

Protokół nr XIII

Protokół nr XIV

 

image_pdfDrukuj

WYNIKI NABORU NR 6/2018/G- INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA I EKOLOGICZNA

WYNIKI NABORU NR 6/2018/G

z zakresów zachowania dziedzictwa lokalnego; i/lub rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach przedsięwzięcia:
Utworzenie ścieżek rekreacyjnych lub dydaktycznych lub miejsc służących turystyce lub oznakowanie szlaków turystycznych lub obiektów historycznych lub przysiółków

 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków nr 6/2018/G.

Nabór wniosków trwał od 14-08-2018r. do 28-08-2018r.

Do Biura LGD złożono 5 wniosków o powierzenie grantów.

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 80 000,00 zł.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki naboru wniosków:

Lista Grantobiorców wybranych w naborze nr 6/2018/G:

Lista Grantobiorców wybranych w naborze nr 6/2018/G

Protokoły z posiedzenia Rady LGD:

Protokół  nr XII

Protokół nr XIII

Protokół nr XIV

 

image_pdfDrukuj

ODBIÓR NAGRÓD W KONKURSIE „DOŻYNKI W OBIEKTYWIE”

Serdecznie zapraszamy Laureatów konkursu fotograficznego „Dożynki w obiektywie” po odbiór nagród!

Każdy Laureat otrzyma m.in. album

„Smaki Ziemi Myślenickiej”

Prosimy o przybycie do Biura LGD w Myślenicach ul. Słowackiego 28 w godzinach pracy (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00) 

 

image_pdfDrukuj