Konkurs kulinarny „Tradycyjne potrawy z gminy Myślenice i Sułkowice”

LGD „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie kulinarnym mającym na celu zgromadzenie wiedzy o regionalnych potrawach tradycyjnych dla Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice, odkrycie tradycyjnych receptur potraw oraz rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulinarnym regionu.

Konkurs trwa do 30.04.2019r.

Dokumenty należy składać w Biurze LGD „Między Dalinem i Gościbią” w Myślenicach w godzinach jego pracy.

Szczegóły Konkursu wraz z formularzami dostępne są w REGULAMINIE!

image_pdfDrukuj

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY REFLEKSYJNE LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”- 21.02.2019r. godz.14.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie podsumowanie minionego roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020 i działań LGD „Między Dalinem i Gościbią”.

Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 21 luty 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00, w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28), podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno- promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady i Stowarzyszenia ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych Wnioskodawców oraz Grantobiorców. Zapraszamy przedstawicieli UMWM oraz sąsiednich LGD.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2019 roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 19 lutego 2019 r. mailowo (na adres e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl) lub telefonicznie pod nr telefonu: 12 274 00 65.

image_pdfDrukuj

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE DLA GRANTOBIORCÓW!

Spotkania odbędą się w terminach:

 • 20.02.2019r. (środa) o godz. 17.30 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28)
 • 20.03.2019r. (środa) o godz. 17.30 w Sułkowicach (Rynek 6)
 • 27.03.2019r. (środa) o godz. 17.30 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28)

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

W związku z zakończonymi naborami wniosków o powierzenie grantów w czasie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat procesu realizacji wniosków o powierzenie grantów oraz ich rozliczenia.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Grantobiorców z Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice.

W ramach zgłoszenia prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie jego skanu wraz z podpisem na nasz adres e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl lub dostarczenie bezpośrednio do Biura LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28).

image_pdfDrukuj

POSIEDZENIE RADY LGD – 28 GRUDZIEŃ 2018 r. (PIĄTEK) o godz. 16.30

POSIEDZENIE RADY LGD –
28 GRUDZIEŃ 2018 r. (PIĄTEK) o godz. 16.30

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 16.30 w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28), odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Między Dalinem i Gościbią” w sprawie rozpatrzenia wniosków Beneficjentów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

image_pdfDrukuj

NABORY WNIOSKÓW ZREALIZOWANE W 2018R.- LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” jest stowarzyszeniem działającym na terenie dwóch gmin: Myślenice oraz Sułkowice. Obszar ten liczy ponad 57 tysięcy mieszkańców. Priorytetami działań LGD są m.in.: rozwój przedsiębiorczości, poprawa atrakcyjności tego obszaru pod względem turystyki oraz rekreacji, czy też inwestowanie w sferę społeczną. Ostatni aspekt jest możliwy do zrealizowania dzięki środkom przeznaczonym na tzw. projekty grantowe, których realizacja rozpoczęła się w tym roku.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” realizując Lokalną Strategię Rozwoju w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2018r przeprowadził 8 naborów wniosków. Z przyczyn formalnych odstąpiono od realizacji dwóch naborów grantowych.

Zrealizowano:

 • 1/2018/G – nabór wniosków na operację polegającą na rozbudowie lub odtworzeniu obiektów z tradycjami lub rzemiosłem

Termin naboru: 04-06-2018r. do 18-06-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 1 wniosek, mieszczący się w dostępnym limicie środków.

 • 1//2018/G – projekt grantowy polegający na doposażeniu grup zainteresowań zajmujących się organizacją czasu wolnego

Termin naboru: 06-06-2018r. do 20-06-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 21 wniosków, mieszczących się w dostępnym limicie środków.

 • 2/2018/G –projekt grantowy polegający na opracowaniu publikacji promocyjnych

Termin naboru: 06-06-2018r. do 20-06-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 2 wnioski, mieszczące się w dostępnym limicie środków.

 • 3/2018/G – projekt grantowy polegający na opracowaniu publikacji promocyjnych i/lub organizacji spotkań promujących obszar i/lub jego walory i/lub organizacja imprez promocyjnych

Termin naboru: 06-06-2018r. do 20-06-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 4 wnioski, mieszczące się w dostępnym limicie środków.

 • 6/2018/G – projekt grantowy polegający na wybudowaniu ścieżek rekreacyjnych i/lub dydaktycznych i/lub miejsc służących turystyce i/lub oznakowaniu szlaków turystycznych i/lub obiektów historycznych i/lub przysiółków

Termin naboru: 14-08-2018r. do 28-08-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 5 wniosków, mieszczących się w dostępnym limicie środków.

 • 7/2018/G – projekt grantowy polegający na wybudowaniu ścieżek rekreacyjnych i/lub dydaktycznych i/lub miejsc służących turystyce i/lub oznakowaniu szlaków turystycznych i/lub obiektów historycznych i/lub przysiółków

Termin naboru: 14-08-2018r. do 28-08-2018r.
Rada LGD wybrała do realizacji 5 wniosków, mieszczących się w dostępnym limicie środków.

 

W nadchodzącym 2019 roku zaplanowano ogłoszenie naborów wniosków z zakresu:

 • rozbudowania lub odtworzenia obiektów z tradycjami lub rzemiosłem,
 • ochrony i rewitalizacji zabytków lub ich remonty lub konserwacja,
 • opracowania publikacji promocyjnych lub organizacji spotkań promujących obszar lub jego walory lub organizacja imprez promocyjnych,
 • promowania lub kultywowania lub odtwarzania lub wsparcia lokalnej tradycji lub twórczości,
 • budowy lub budowy wraz z doposażeniem miejsc integracji, rekreacji i wypoczynku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące działalności  LGD „MDiG” dostępne są na stronie internetowej www.dalin-goscibia.pl oraz w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Słowackiego 28 w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65.

image_pdfDrukuj