Obszar działania LGD „Między Dalinem i Gościbią”

OBSZAR DZIAŁANIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” działa na terenie gmin Myślenice i Sułkowice. Ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem LGD jest poprawa jakości życia, polepszenie dostępu do kultury, nauki i pracy.

Mapka poniżej obrazuje obszar działania LGD „MDiG”:

image_pdfDrukuj